This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Jesus Christ is my nigger

Illustration for article titled Jesus Christ is my nigger

A seggbelövős jelenet és a Tarantinót megszégyenítő niggerezés miatt biztos, hogy szándékos zavarkeltésről van szó, és nem autentikus felekezeti homevideo terjed a reppelő pappal, de ezekben az ínséges hitevesztett időkben, amikor már a szentatya szívritmusszabályozójára sem lehet számítani, minden örömhír aranyat ér.

Share This Story

Get our newsletter